ZWROTY 

    1. Adres zwrotów: YELLOWPRICE GROUP ul.Wierzbowa 34E/2 Modlnica 32-085

    • ODSTĄPIENIE OD UMOWY Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej yellowprice@yellowprice.pl

    • Nabywca może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego na dole niniejszej strony. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku (email) potwierdzenie jego otrzymania. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 

    • Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.Koszt zwrotu towaru ponosi klient 

    • Zwroty dotyczą wyłącznie sprzedaży konsumenckiej,a wiec stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej która dokonuje zakupu w celu nie związanej z działalności gospodarczą i nie otrzymującej od nas faktury Vat w innym przypadku możliwa jest tylko wymiana towaru o tej samej wartości 

    • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru. 

    • Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej: 

    • Ja....................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy: ...........................................................................  ............................................ Data zawarcia umowy to ..................................... , data odbioru .................................... . Środki pieniężne podlegające zwrotowi proszę zwrócić na konto: ....................................... , lub przekazem pocztowym (o ile w taki sposób została dokonana opłata) na adres: .................. . Imię i nazwisko........................................................................................ Adres .................................................................................. Data ........................................ Podpis ................. (jeśli jest to forma papierowa)

       WYMIANY

          1.W przypadku chęci wymiany zakupionego towaru proszę  odesłać towar wraz z opisem na jaki towar ma być wymiana załączając dokument sprzedaży.Koszt ponownej przesyłki pokrywa kupujący proszę o wpłatę ponownych kosztów na nasz rachunek bankowy podany w potwierdzeniu przy zakupie 

       REKLAMACJE

         1. Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową,masz prawo złożyć reklamację. Co do zasady, wadliwy                towar powinien zostać odesłany do sprzedawcy, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami celem ustalenia kolejnych kroków. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem yellowprice@yellowprice.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. 

 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Śledź nas na Facebooku